Content is King

Content is King på casino affiliate sites

För att en casino affiliate site är uttrycket ”Content is King” väldigt viktigt. Det betyder att texterna är kungen på sajten, vilket i praktiken menar att texterna som finns casino affiliate sajten är den viktigaste komponenten. Det spelar ingen roll vilka SEO-strategier som du använder dig av och hur bra du rankar på Google och andra sökmotorer om innehållet på dina sajter inte är bra. Det är inte bara dina besökare som märker av kvalitén på materialet som finns utan även Google gör det. Så om du vill bli en seriös casino affiliate, men inte har de kvalitéer som behövs för att skriva kvalitativa texter är det helt klart värt att använda sig av en freelancer skribent att göra skrivjobbet för dig. Detta om du inte planerar att anställa någon skribent till företaget.

Hur ska artiklar se ut

Grunden för att bygga bra casino affiliate sites är texter. Därför är väldigt viktigt att artiklar som du publicerar är välstrukturerade och är uppdelade med rubriker och stycken. En artikel ska helst inte ha mindre än 500 ord, men det finns igen övre gräns. Allting beror på hur mycket innehåll som ska finnas med. Ett stycke ska helst inte innehålla mer än 150 – 200 ord, då det i annat fall kan bli svårt att få en överblick över innehållet i stycket. Det finns verktyg som du kan ta hjälp av för att optimera dina texter. Om du väljer att bygga din casino affiliate site i WordPress så rekommenderar vi dig att använda https://yoast.com/ som verktyg för att optimera dina sajter.

Skribenter vet att Content is King

Att hitta bra skribenter för att skapa unik SEO-vänligt innehåll är inte alltid så lätt. Många tror att bara för de pratar svenska och har språket som modersmål kan man bli skribent. Detta stämmer för det mesta inte. De allra flesta som jobbar som freelancer skribenter har många års erfarenhet av att skriva. Det räcker inte bara att kunna skriva bra, utan de kan även göra den research som behövs för att få fram den fakta som behövs och presentera den på ett lätt och tydligt sätt. De vet att Content is King och det viktigaste på en sajt är texterna.

Betala för kvalitet

Du får vad du betalar för. Det uttrycket känner nog de allra flesta till. De mest attraktiva skribenterna tar bra betalt för sitt arbete och det med all rätt. Om du hittar en som har flera års erfarenhet av att skriva inom casino och gaming och kan branschen bra måste du också vara beredd att betala för deras tjänster. Dessa skribenter är specialister på just casino och gaming och vet hur man skapar intressant och faktabaserade texter.